top of page

Συναινετικό Διαζύγιο

Με το Νόμο 4509/2017  ορίστηκε η συναινετική λύση ενός γάμου να συντελείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Προϋπόθεση για την όλη διαδικασία είναι να υπάρχει έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για τη λύση του γάμου τους. Σε περίπτωση δε που υπάρχει και ανήλικο τέκνο από το γάμο, θα πρέπει στην έγγραφη αυτή συμφωνία να εμπεριέχονται και όλοι οι όροι που συμφωνούνται από τα μέρη σχετικά με το παιδί, ήτοι καθορισμός επιμέλειας, διατροφή, επικοινωνία. Η συμφωνία αυτή συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Το κάθε μέρος απαιτείται να έχει το δικηγόρο του. Το γνήσιο της υπογραφής στην έγγραφη συμφωνία επικυρώνεται από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου. Αναγκαίο είναι να παρέλθει τουλάχιστον ένα δεκαήμερο από την επικύρωση στη Γραμματεία και έπειτα να υπογραφεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης του γάμου.

Οι διάδικοι, στην διάρκεια της διαδικασίας παρίστανται είτε μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους είτε διά (με τους δικηγόρους τους δηλαδή, χωρίς όμως την αυτοπρόσωπη παρουσία τους), με επίκαιρο (εντός μηνός) ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης του γάμου κατατίθεται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο του τόπου που τελέστηκε ο γάμος. Η ημερομηνία κατάθεσης στο Ληξιαρχείο θεωρείται και η ημερομηνία λύσης του γάμου. Σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες παραγγελίας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, για την πνευματική λύση του γάμου.

Διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου:  

Δικαιολογητικά συναινετικού διαζυγίου:

1) Ληξιαρχική πράξη γάμου.

2) Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

4) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων τους.

5) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (εφόσον οι αιτούντες δεν επιθυμούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου).

6) Γραμμάτιο παράστασης δικηγόρου.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή τέκνων

bottom of page